MENU


Revisorer

Vid årsstämman 2015 valdes Ernst & Young AB till revisionsfirma, med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
Postadress: Box 7850
103 99 Stockholm

Tel: +46 8520 590 00