MENU

Christer Palm

Styrelsens ordförande

Född 1947. Invald 2009.
Styrelseordförande i RefomTech AB och CH Palm AB. Styrelseledamot i Translink AB. Senior Advisor för FKG.

Aktieinnehav i Smarteq AB:
1 041 666

Claes Beckman

Styrelseledamot

Född 1962. Invald 2014.
Claes Beckman är professor inom Antennsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och föreståndare vid avdelningen för Wireless Systems vid KTH. Styrelseledamot i Kista Science City AB, Utvecklingsavdelningen AB, Incoax Networks AB och Claes Beckman Consulting AB.

Aktieinnehav i Smarteq AB: 0

Patrik Bluhme

Styrelseledamot

Född 1962. Invald 2014.
Patrik Bluhme har inga andra styrelseuppdrag

Aktieinnehav i Smarteq AB:
60 000

Anders Björkman

Styrelseledamot

Född 1959.
Anders Björkman är VD för OnePhone Holding AB och BT OnePhone Ltd. Styrelseordförande i LevUpp AB.

Aktieinnehav i Smarteq AB:
150 000